Κατοικία 4 επιπέδων – Βάρη Αττικής.

 

Κατασκευή κατοικίας.

Εργοληψία: Ξηρά δόμηση, χρωματική μελέτη & διακόσμηση, εφαρμογή συστημάτων τεχνοτροπίας.mameletzis_(15) mameletzis_(14)

mameletzis_(13) mameletzis_(12)

mameletzis_(11) mameletzis_(9)

mameletzis_(10)  mameletzis_(8)

mameletzis_(7) mameletzis_(4)

mameletzis_(6) mameletzis_(5)

mameletzis_(3) mameletzis_(2)

mameletzis_(1)

Σχολιάστε