Κατοικία – Βούλα Αττικής.

 

Ανακατασκευή μπάνιου κατοικίας.

Εργοληψία: Μηχανολογική εγκατάσταση, χρωματισμοί, εφαρμογή συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας.

mpanio_marinos_(4) mpanio_marinos_(1)

mpanio_marinos_(2) mpanio_marinos_(3)

Σχολιάστε