Κατοικία- Βάρη Αττικής.

 

Κατασκευή κατοικίας.

Εργοληψία: Ξηρά δόμηση, υδραυλική – μηχανολογική εγκατάσταση, χρωματισμοί, εφαρμογή συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας.

skala_patiti_(1) skala_patiti_(2) skala_patiti_(3)

skala_patiti_(4)skala_patiti_(5)skala_patiti_(6)

skala_patiti_(8)skala_patiti_(10)skala_patiti_(11)

koyzina_pathth_(1)koyzina_pathth_(2)koyzina_pathth_(3)

koyzina_pathth_(4)koyzina_pathth_(5)koyzina_pathth_(6)

koyzina_pathth_(7)

Σχολιάστε