Κατοικία 2 επιπέδων, Βάρη Αττικής.

 

Κατασκευή κατοικίας.

Εργοληψία: Ξηρά δόμηση, υδραυλική – μηχανολογική εγκατάσταση, χρωματική μελέτη & διακοσμηση.skoyrlhs_(2) skoyrlhs_(3) skoyrlhs_(4)

skoyrlhs_(5) skoyrlhs_(6)

skoyrlhs_(7) skoyrlhs_(8)

skoyrlhs_(9) skoyrlhs_(10)

skoyrlhs_(11) skoyrlhs_(12)

skoyrlhs_(1)

Σχολιάστε