Κατοικία 3 επιπέδων, Εκάλη Αττικής.

 

Ανακατακευή κατοικίας.

Εργοληψία: 3D Σχεδίαση, ξηρά δόμηση, κουφώματα, χρωματική μελέτη & διακόσμηση, πατητή τσιμεντοκονία.