Κτίριο γραφείων – Βούλα Αττικής.

 

Επισκευή δαπέδου ταράτσας, για την επισκευή ρηγματώσεων με χρήση υαλοπλέγματος, μονωτικού υλικού και εφαρμογή συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας, σε κτίριο γραφείων στην Βούλα Αττικής.

TRUST_TARATSA_(4) TRUST_TARATSA_(5) TRUST_TARATSA_(2)

TRUST_TARATSA_(1) TRUST_TARATSA_(3)

Σχολιάστε