Διαμέρισμα πολυκατοικίας – Βάρη Αττικής

 

Ανακατασκευή διαμερίσματος.

Εργοληψία: Χρωματική μελέτη & διακόσμηση, εφαρμογή συστήματος πατητής τσιμεντοκονίας.karokhs_(2)  karokhs_(10)

karokhs_(3)  karokhs_(5)

karokhs_(7)  karokhs_(4)

karokhs_(9)

Σχολιάστε